lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0236 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 2560 11:18 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0235 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
5 พ.ค. 2560 11:25 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0234 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
25 เม.ย. 2560 09:12 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0233 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
23 เม.ย. 2560 15:02 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0232 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
19 เม.ย. 2560 09:39 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0230 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
21 ก.พ. 2560 09:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0229 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
16 ก.พ. 2560 09:09 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 16/02/2017
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0228 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
16 ก.พ. 2560 09:08 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 16/02/2017
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0227 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
8 ก.พ. 2560 20:59 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0226 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
28 ม.ค. 2560 19:05 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 28/01/2017 เวลา 16:39
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0225 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
4 ม.ค. 2560 21:58 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 04/01/2017
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0224 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
19 ธ.ค. 2559 18:54 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0223 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
10 ธ.ค. 2559 11:48 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
ไปรษณีย์ปิดทำการ 3 วัน สินค้าจะได้รับประมาณวันที่ 14-12-2016 ค่ะ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0221 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
16 พ.ย. 2559 09:41 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 15/11/2016 เวลา 18:30
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0220 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
14 พ.ย. 2559 20:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 14/11/2016 เวลา 17:38
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0218 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
9 พ.ย. 2559 09:56 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 09/11/2016 เวลา 09:25
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0216 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
8 พ.ย. 2559 09:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 07/11/2016 เวลา 18:22
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0217 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
8 พ.ย. 2559 09:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 07/11/2016 เวลา 18:22
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0215 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
2 พ.ย. 2559 09:34 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
จัดส่งวันที่ 02/11/2016 เวลา 09:09
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0212 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
31 ต.ค. 2559 22:05 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 31/10/2016 เวลา 18:10
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0211 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
1 ต.ค. 2559 23:01 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
จัดส่งวันที่ 01/10/2016 เวลา 19:18
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0210 วันที่ทำการจัดส่ง :8 เดือนที่ผ่านมา
23 ก.ย. 2559 10:17 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : จัดส่งวันที่ 23/09/2016
เวลา 09:25
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0208 วันที่ทำการจัดส่ง :9 เดือนที่ผ่านมา
1 ก.ย. 2559 09:27 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : จัดส่งวันที่ 01/09/2016
เวลา 08:54
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0207 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
16 ส.ค. 2559 08:55 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : จัดส่งวันที่ 16/08/2016
เวลา 08:20
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0206 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
13 ส.ค. 2559 09:38 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0204 วันที่ทำการจัดส่ง :10 เดือนที่ผ่านมา
5 ส.ค. 2559 09:44 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : จัดส่งวันที่ 05/08/16
เวลา 09:08
สามารถตรวจสอบเลขที่พัสดุได้หลังเวลาจัดส่ง 24 ชั่วโมงนะคะ :)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0058 วันที่ทำการจัดส่ง :11 เดือนที่ผ่านมา
28 มิ.ย. 2559 09:49 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0203 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
22 มิ.ย. 2559 09:52 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : จัดส่งวันที่ 22/06/16
เวลา 09:30
สามารถตรวจสอบเลขที่พัสดุได้หลังเวลาจัดส่ง 24 ชั่วโมงนะคะ :)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0202 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 2559 13:02 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน หมายเหตุ : จัดส่งวันที่ 16/06/16
เวลา 12:20
สามารถตรวจสอบเลขที่พัสดุได้หลังเวลาจัดส่ง 24 ชั่วโมงนะคะ :)
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0201 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
27 พ.ค. 2559 13:10 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย ) หมายเหตุ : จัดส่งวันที่ 27/05/16
เวลา 12:17
สามารถตรวจสอบเลขที่พัสดุได้หลังเวลาจัดส่ง 24 ชั่วโมงนะคะ :)
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 187 พัสดุ

RECOMMENDED

890.00 บาท
750.00 บาท
  • สั่งซื้อ
2,550.00 บาท
2,165.00 บาท
  • สั่งซื้อ
995.00 บาท
845.00 บาท
  • สั่งซื้อ
3,050.00 บาท
2,590.00 บาท
  • สั่งซื้อ
1,300.00 บาท
1,090.00 บาท
  • สั่งซื้อ
1,590.00 บาท
1,450.00 บาท
  • สั่งซื้อ
650.00 บาท
550.00 บาท
  • สั่งซื้อ

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม73,377 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด44,309 ครั้ง
เปิดร้าน25 ธ.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท22 มิ.ย. 2560

JOIN

ร้านVitamin At HoMe
ร้านVitamin At HoMe
www.vitaminathome.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

CONTACT US

081-474-2740

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านVitamin At HoMe
Vitamin At HoMe
จำหน่ายวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาเท่านั้น
เบอร์โทร : 081-474-2740
อีเมล : vitaminathome88@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top